RSS
A A A

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 20.10.2015, zmiana z dnia 26.11.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego harmonogramy
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 26.11.2015, zmiana z dnia 04.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 04.04.2016, zmiana z dnia 03.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 03.09.2016, zmiana z dnia 05.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 05.09.2016, zmiana z dnia 07.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 07.09.2016, zmiana z dnia 08.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 08.09.2016, zmiana z dnia 19.09.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 19.09.2016, zmiana z dnia 26.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 26.09.2017, zmiana z dnia 09.10.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 09.10.2017, zmiana z dnia 13.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 13.11.2017, zmiana z dnia 02.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja nazwy strony tytułowej
 • Organizacja Szkoły (z dnia: 02.01.2018, zmiana z dnia 25.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Statut (z dnia: 06.03.2012, zmiana z dnia 04.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowelizacja statutu wrzesień 2012
 • Statut (z dnia: 04.06.2013, zmiana z dnia 04.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nOWELIZACJA STATUTU WRZESIEŃ 2012R.
 • Statut (z dnia: 04.06.2013, zmiana z dnia 05.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowelizacja Statutu 2012
 • Statut (z dnia: 05.06.2013, zmiana z dnia 06.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiany zapisów statutowych - stan prawny wrzesień 2013
 • Statut (z dnia: 06.06.2013, zmiana z dnia 06.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiany w zapisach Statutu - stan prawny wrzesień 2012r.
 • Statut (z dnia: 06.06.2013, zmiana z dnia 06.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Tekst ujednolicony - stan prawny na wrzesień 2012
 • Statut (z dnia: 06.06.2013, zmiana z dnia 06.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowelizacja zapisów sttutowych
 • Statut (z dnia: 06.06.2013, zmiana z dnia 11.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmieniono nazwę pliku (odrzucono część opisu)
 • Statut (z dnia: 11.06.2013, zmiana z dnia 11.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dopisano do nazwy pliku od kiedy obowiązuje dokument
 • Statut (z dnia: 11.06.2013, zmiana z dnia 11.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Cała nazwa pliku jest hiperłączem
 • Statut (z dnia: 11.06.2013, zmiana z dnia 01.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uaktualnienie zapisów statutowych
 • Statut (z dnia: 01.12.2013, zmiana z dnia 01.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana zapisów starutowych
 • Statut (z dnia: 01.12.2013, zmiana z dnia 23.01.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uzupełnienie informacji o statucie


Opublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 01.12.2013
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 06.03.2012
Dokument oglądany razy: 11 122