RSS
A A A

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

ADRES:
ul. Szkolna 43,
32-410 Dobczyce
TELEFON: 12 27 16 770
FAX: 12 27 11 193
ADRES WWW SZKOŁY: www.sp2dobczyce.pl
ADRES E-MAIL SZKOŁY: gimdobczyce@poczta.onet.pl
NIP: 681-20-68-089
REGON: 367995263

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
za 2021 rok znajdują się na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy DobczyceOpublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 30.05.2022
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 29.02.2012
Dokument oglądany razy: 94 667