RSS
A A A

Organy Szkoły

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Dyrekcja:

 • mgr Aleksander Płoskonka - dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
 • mgr Mariola Duda – zastępca dyrektora, nauczycielka języka polskiego

Grono pedagogiczne:

 • mgr Monika Banaś
 • mgr Jolanta Barańska
 • mgr Lidia Bełko
 • mgr Łukasz Chanek
 • mgr Małgorzata Chanek
 • mgr Grzegorz Ćwierz
 • mgr Maria Dąbrowska-Piwowarczyk
 • mgr Mariola Duda
 • mgr Katarzyna Dyrcz
 • mgr Anna Grabowska
 • mgr Dorota Szczepkowska
 • mgr Małgorzata Hujdus
 • mgr ks. Bogdan Jeleń
 • mgr Elżbieta Klimek-Piwowarczyk
 • mgr Elżbieta Kołdras
 • mgr Krystyna Kowal-Gruchała
 • mgr Anna Kubicka
 • mgr Anna Lenda
 • mgr Mariola Lis
 • mgr Monika Łażewska
 • mgr Małgorzata Maniecka
 • mgr Agata Materna
 • mgr Katarzyna Matoga
 • mgr Marzena Mikołajczyk
 • mgr Magdalena Nowak
 • mgr Beata Orlik
 • mgr Aleksander Płoskonka
 • mgr Mafdalena Podsiadło
 • mgr Iwona Ptak
 • mgr Małgorzata Raszewska
 • mgr Agnieszka Ruman-Głuszko
 • mgr Agnieszka Rutka
 • mgr Lucyna Sikora
 • mgr Paulina Sikora
 • mgr Piotr Skóra
 • mgr Lucyna Sławińska-Targosz
 • mgr Beata Słoboda-Kasza
 • mgr Izabela Spytek
 • mgr Renata Starmach
 • mgr Katarzyna Starzak
 • mgr Iwona Szybowska
 • mgr Beata Ślęczka
 • mgr Justyna Tafel
 • mgr Ewa Tkaczyk
 • mgr Tomasz Trojan
 • mgr Katarzyna Twardosz
 • mgr Alicja Wątor
 • mgr Emilia Wójcicka
 • mgr Arkadiusz Wyroba
 • mgr Agnieszka Zagórska
 • Jolanta Zelman-Pilch
 • mgr Alicja Żołnierczyk

Administracja:

 • Małgorzata Dybek - sekretarz szkoły
 • Krystyna Szumiec - asystent osoby niepełnosprawnej
 • Józefa Szewczyk - pomoc nauczyciela
 • Lidia Żuławińska - pomoc nauczyciela
 • Maria Ścibor - pomoc nauczyciela

Samorząd Uczniowski:

 • Przewodniczący: Adrian Niedziela
 • Z-ca przewodniczącego: Maja Szymoniak
 • Skarbnik: Jakub Chanek
 • Kronikarz: 
 • Protokolant: : Julia Korek, Malwina Kobiałka

 • Sekcja artystyczna: Julia Korek - przewodnicząca
 • Sekcja organizacyjna: Maja Szymoniakl - przewodnicząca
 • Sekcja porządkowa: Bartosz Soboń - przewodniczący

Rada Rodziców:

 • Przewodniczący: Sylwia Górka
 • Z-ca przewodniczącego: Magdalena Dyrdał
 • Skarbnik: Ewa Szymoniak
 • Sekretarz: Izabela Guzik

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący:Lidia Żuławińska
 • Członkowie:  Alina MitanOpublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 02.11.2023
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 05.03.2012
Dokument oglądany razy: 5 547