RSS
A A A

Sposób załatwiania spraw

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
  2. Korespondencję można dostarczy osobiście lub drogą pocztową,
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
  4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem kolejności wpływu oraz trybu i terminów zgodnych z Ustawą o Systemie Oświaty i ustawą P:rawo OświatoweOpublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 02.01.2018
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 05.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 227