RSS
A A A

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

Statut Gimnazjum w Dobczycach nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XIV/114/2000 z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Dobczycach. 

Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - tekst ujednolicony stan na 1.IX.2011

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - tekst ujednolicony stan na 1IX.2012

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - tekst ujednolicony stan na 14 XI 2013

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - tekst ujednolicony stan na 20 II 2014

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - tekst ujednolicony stan na 1 IX 2014

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - tekst ujednolicony stan na 1.IX.2015

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycah - tekst ujednolicony stan na 17.III.2016

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach - Uchwała nr XLV/307/17 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach - stan na 27-02-2019

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach - stan na 12-09-2019

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach - stan na 1-03-2021

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach - stan na 13-09-2021

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach - stan na 15.09.2022r.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach - stan na 14.04.2023r.Opublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 19.04.2023
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 05.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 384