RSS
A A A

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz w przyjętych programach nauczania;
  2. stwarza optymalne warunki rozwoju dla uczniów, dba o ich rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny, społeczny i moralny zgodnie z przyjętym programem wychowawczym i profilaktyki;
  3. wspomaga wychowawczą funkcję rodziny i kształtuje pozytywne środowisko wychowawcze;
  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w miarę możliwości szkoły.


Opublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 02.01.2018
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 05.03.2012
Dokument oglądany razy: 5 032