RSS
A A A

Zebrania i klasyfikacja

02.02.2022r. (środa) Rada podsumowująca I semestr

DATA TREŚĆ
20.09.2021r. (poniedziałek) Zebrania informacyjne
16.11.2021r. (wtorek) Konsultacje indywidualne dla rodziców
08.12.2021 r. (środa) Termin powiadomienia rodziców o grożących ocenach niedostatecznych za I semestr. 
05.01.2022 r. (środa) Termin wystawienia ocen śródrocznych
12.01.2022r. (środa) Rada klasyfikacyjna za I semestr
8.02.2022r. (wtorek) Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowania uczniów w I semestrze. Informacja o organizacji egzaminów. Pedagogizacja rodziców.
29.03.2022 r. (wtorek) Konsultacje indywidualne dla rodziców

10.05.2022r. (wtorek)

Termin powiadomienia rodziców o grożących niedostatecznych ocenach rocznych i końcowych.
03.06.2022 r. (piątek) Informacja o przewidywanych ocenach uczniów na koniec roku szkolnego. Pedagogizacja rodziców.
10.06.2022r. (piątek)
Termin wystawienia ocen końcoworocznych
17.06.2022r.(piątek) Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

23.06.2022r. (czwartek)

Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022Opublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 25.11.2021
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 05.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 381