RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 11.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zebrania i klasyfikacja

DATA TREŚĆ
21.11.2019 r. (czwartek) Konsultacje indywidualne dla rodziców
10.12.2018 r. (poniedziałek) Termin powiadomienia rodziców o grożących ocenach niedostatecznych za I semestr. 
15.01.2020 r. (środa) Termin wystawienia ocen śródrocznych
20.01.2020 r. (poniedziałek) Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowania uczniów w I semestrze. Informacja o organizacji egzaminów. Pedagogizacja rodziców.
12.05.2020 r. (poniedziałek) Konsultacje indywidualne dla rodziców

12.05.2020 r. (wtorek)

Termin powiadomienia rodziców o grożących niedostatecznych ocenach rocznych i końcowych.
11.06.2020 r. (czwartek) Informacja o przewidywanych ocenach uczniów na koniec roku szkolnego. Pedagogizacja rodziców.
11.06.2020 r. Termin wystawienia ocen końcoworocznych
20.01.2020 r. (poniedziałek) Rada klasyfikacyjna
12.02.2020 r. (środa) Rada podsumowująca I semestr
19.06.2020 r. (piątek) Rada klasyfikacyjna
30.06.2020 r. (wtorek) Rada podsumowująca rok szkolny 2019/2020Opublikował: Aleksander Płoskonka
Publikacja dnia: 11.05.2020
Podpisał: Aleksander Płoskonka
Dokument z dnia: 05.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 514